قیمت و خرید دست شوی / دستشور A2

menuordersearch
matikaa.ir
دست شوی / دستشور A2
aparat
دست شوی – دست شوی اتومات – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
 دست شوی – – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
 دست شوی – – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
 دست شوی –  – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
 دست شوی – – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
 دست شوی –  – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
دست شوی – – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
دست شوی –  – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
دست شوی –– دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
دست شوی – – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
دست شوی –  – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
دست شوی – – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
دست شوی –  – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
دست شوی – – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس
...

دست شوی / دستشور A2

(4)
(0)

A

رنگ و مدل کالا
A
تعداد
+
_
عدد
موجود
گارانتی کالا:

۱ سال گارانتی

13,500,000 تومان

دست شوی A2

ابعاد45 55 145 CM
وزن40 KG
ولتاژ ورودی220
برندMatika ماتیکا
پایه
محافظ ولتاژ
سیستم ضد عفونی کننده
سیستم شستشو
خشک کن
UVC
سیستم نور
سیستم کنترل زمانی
سیستم باد گرم و سرد
تنظیم قدرت باد

دستگاه دست شوی نازلی و میکروجتی خودکار ماتیکا

دستگاه دست شوی نازلی و میکروجتی خودکار ماتیکا در یک فرایند ۳ مرحله ای اقدام به شستشوی دست افراد می‌نماید به گونه ای که با ورود دست به محفظه شستشو توسط ماژول‌‌‌‌های حرکتی شناسایی شده و مرحله اول شستشو که مه پاشی محلول ضد عفونی کننده شستشو است آغاز می‌شود بعد از مرحله محلول پاشی مرحله شستشو دستها آغاز می‌گردد و دستگاه با ۴ نازل میکروجت ۱۸۰ درجه ای با پاشش منحنی و زاویه دار اقدام به پاشش آب به روی دستها می‌نماید، مرحله سوم آن دقیقا بعد از پایان مرحله شستشو آغاز می‌شود و مرحله خشک کردن است، خشک کن دستگاه در محفظه دستگاه قرار داشته و دارای فیلتر‌‌‌‌های مخصوص ورودی هوا است و فرایند خشک کردن دقیقا در محفظه دستگاه صورت می‌گیرد خشک کن دستگاه دارای قابلیت تنظیم دما و قدرت باد است و در کل کلیه مراحل دستگاه قابل تنظیم زمانی است، ضمن اینکه دستگاه مجهز به لامپ uvcتایمردار است و در صورت لازم اقدام به گندزدایی محفظه شستشو دستگاه می‌نماید

دستگاه مدنظر به صورت کاملا اتوماتیک بدون هیچگونه تماسی اقدام به شستشو دستها طی ۳ مرحله می‌نماید که بامصرف آب بسیار کمتر از سایر نمونه ها همراه است و ویژگی خاص آن امکان تماس دودست در هنگام فرایند شستشو در محفظه دستگاه است که امکان دفع بیشتر آلودگی دستها را فراهم می‌کند و اینکه دستگاه شامل خشک کنی است که در محفظه دستگاه قرارداشته و ضمن استفاده از فیلتر‌‌‌‌های ورودی هوا موجب به هم خوردن هوای محیط نیز نمی‌گردد و همچنین دستگاه با داشتن لامپ uvc امکان گندزدایی محفظه شستشو در زمانی که دستگاه خاموش است را نیز فراهم می‌کند و از تجمیع باکتریها و جلبکها و ... در محفظه شستشو جلوگیری می‌نماید علاوه بر موارد عنوان شده دستگاه کاملا هوشمند و قابل تنظیم زمانی کلیه مراحل و تنظیم دما و شدت سیستم خشک کن آن است

 

دستگاه دست شوی نازلی و میکروجتی خودکار ماتیکا در یک فرایند ۳ مرحله ای اقدام به شستشوی دست افراد می‌نماید به گونه ای که پنل ورودی دستگاه دارای ۲ سوراخ به قطر ۱۵ سانتی متر جهت ورود ۲ دست انسان است(شکل 2) و با ورود دست به محفظه شستشو توسط ماژول‌‌‌‌های حرکتی شناسایی شده و مرحله اول شستشو که مه پاشی محلول ضد عفونی کننده شستشو است آغاز می‌شود و محلول ضدعفونی کننده با استفاده از چندین نازل مه پاشی به روی دست‌‌‌‌های فرد به صورت پودری ریخته می‌شود. بورد الکترونیکی دستگاه طوری طراحی و برنامه نویسی شده است(شکل 3) که قابلیت تنظیم زمانی در همه مراحل در آن وجود دارد(شکل ۵ شماره ۱) و پنل کنترل و تنظیمات دستگاه در قسمت پشت و بالای دستگاه در محفظه ای قرارداده شده است. این نازلها به وسیله شیلنگ به یکدیگر متصل بوده و انت‌‌‌‌های آن به موتور پمپی متصل است که در محفظه محلول شستشو قرار دارد. بعد از مرحله محلول پاشی مرحله شستشو دستها آغاز می‌گردد و دستگاه با چندین میکروجت به صورت مخروطی و ۱۸۰ درجه ای آب را به صورت منحنی و در جهت پایین با فشار لازم از چندین جهت به دستها می‌پاشد این میکروجتها دور ورودی‌‌‌‌های محفظه شستشو قرار دارند و برروی شلنگی نصب شده اند و انت‌‌‌‌های آن به شیربرقی و یا موتور پمپی متصل است اقدام به پاشش آب به روی دستها می‌نماید(شکل 4) محفظه دستگاه متفاوت از برخی دست شو‌‌‌‌های خودکار خارجی است که به تازگی روانه بازار شده اند به گونه ای که امکان تماس دو دست انسان در آن وجود دارد و فرد در صورتی که بخواهد می‌تواند به به هم مالیدن دو دست در فرایند شستشو همکاری نموده و اقدام به شستشو دست‌‌‌‌های خود نماید این مرحله نیز همانند مرحله اول امکان تنظیم زمان شستشو وجود دارد(شکل ۵ شماره ۱). در حال حاضر دستگاه فرایند ۳ مرحله دارد که مرحله سوم آن دقیقا بعد از پایان مرحله شستشو آغاز می‌شود و مرحله خشک کردن است، خشک کن دستگاه دارای قابلیت تنظیم دما و قدرت باد است و و خشک کن دستگاه در محفظه دستگاه قرار داشته و دارای فیلتر‌‌‌‌های مخصوص است و فرایند خشک کردن دقیقا در محفظه دستگاه صورت می‌گیرد و تمامی معایب و انتقادهایی که به خشک کن ها می‌شود در خشک کن این دستگاه پوشش داده شده است محفظه ورودی خشک کن در داخل دستگاه بوده و دارای فیلتر است و این خشک کن باعث به هم خوردن هوای محیط نیز نمی‌گردد(شکل 1) به جهت جابجایی هوا در محفظه شستشو، قابل توجه است که این سه مرحله به وسیله ۳ رنگ متفاوت از لامپها و ال ایی دی ها مجزا شده است مرحله اول با روشنایی سفید و مرحله دوم با روشنایی آبی و مرحله سوم با روشنایی قرمز همراه خواهد بود(شکل 1 شماره‌‌‌‌های 1 2 3) که جلوه مناسبی به دستگاه می‌دهد و باعث رغبت شستشوی دستها در اشخاص می‌گردد. غیر از موارد فوق دستگاه مجهز به لامپ UVC است و در زمان‌‌‌‌های خاص با روشن کردن آن(شکل ۵ شماره ۲) اقدام به گندزدایی محفظه دستگاه به جهت جلوگیری از رشد هرگونه باکتری مضر، جلبک و ... شود و این لامپ دید مستقیم با چشم ندارد و دارای زمانبندی بوده و خود به خود بعد از بازه زمانی در نظر گرفته شده خاموش می‌گردد زیرا امکان آسیب دیدن دستها در زمان روشن بودن لامپ ممکن است وجود داشته باشد هرچند زمان شستشو دستگاه بسیار کوتاه است. دستگاه همانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرف شویی و ... طوری طراحی شده است که آب ناشی از شستشو همان لحظه خارج می‌گردد

 

دست شوی – دست شوی اتومات – دست شوی خودکار – دستشوی اتومات - دستشوی اتوماتیک – دستشوی – شوینده دست – دستگاه شوینده دست – دستگاه دستشوی – آنتی کرونا – ضد کرونا – ضدعفونی دستها – شوینده‌‌‌‌های دست – تجهیزات بهداشتی – تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل – تجهیزات بیمارستان – تجهیزات بهداشتی – آنتی ویروس – تجهیزات آزمایشگاه – ضد ویروس – لامپ uv – دستگاه ضدعفونی کننده – دستگاه uv – ضد عفونی دستها – محلول ضد عفونی – دستگاه آنتی باکتری – شستشوی اتوماتیک دست – دستگاه دست شوی – دستگاه ضد عفونی کننده دست –

Washing Machine - Automatic Washing Machine - Automatic Washing Machine - Automatic Washing Machine - Automatic Washing Machine - Washing Machine - Hand Washing Machine - Hand Washing Machine - Washing Machine - Anti Corona - Anti Corona - Hand Disinfection - Hand Washing - Sanitary Equipment - Medical Equipment - Room Equipment Operation - Hospital equipment - Sanitary equipment - Antivirus - Laboratory equipment - Anti-virus - UV lamp - Disinfection device - UV device - Hand disinfection - Disinfection solution - Antibacterial device - Automatic hand washing - Hand washing machine - Disinfection device Hand maker -

مازندران، بابلسر، بهنمیر، بازار مبل بهنمیر، پیچ کاله - تلفن: ۰۱۱۴۴۴۱۲۱۶۹ - ۰۱۱۳۵۲۷۸۱۹۵ - ۰۹۳۰۴۱۳۰۲۳۱
کدپستی: ۴۷۴۴۱۶۳۲۱۰

پرسش‌‌‌‌های خود را مطرح نمایید
سلام! برای چت در WhatsApp بر روی هر کدام از اکانت‌‌‌‌های پشتیبانان ما که میخواهید کلیک کنید.